Weź udział w Promocji „W formie z kontem 2” i zdobądź nagrody
Spełnij warunki opisane w Regulaminie i odbierz Karnet elektroniczny, uprawniający do darmowego korzystania z ok. 3 500 placówek sportowych współpracujących z OK System w całej Polsce, od Ad Astra Sp. z o.o.

ZAREJESTRUJ SIĘ W PROMOCJI
Złóż wniosek o otworzenie Konta Optymalnego do dnia 25.04.2018 r.
OTWÓRZ KONTO OPTYMALNE WRAZ Z KARTĄ DEBETOWĄ
Podpisz umowę ramową do dnia 10.05.2018 r.
AKTYWNIE KORZYSTAJ Z KONTA
Za każdy miesiąc od maja 2018 do marca 2019, w którym:
  • zapewnisz min. 1000 zł Wpływu na Konto
  • dokonasz Transakcji Bezgotówkowych kartą na min. 200 zł
  • wykonasz min. 1 przelew za pomocą aplikacji mobilnej GO Mobile
otrzymasz miesięczny Karnet elektroniczny na korzystanie z obiektów sportowych 2 razy w tygodniu

Uczestnikiem promocji „W formie z kontem 2” może być osoba fizyczna, będąca konsumentem, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz w ciągu 36 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o konto, nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. , a przed połączeniem banków BGŻ S.A. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. - w żadnym z tych banków. Promocja „W formie z kontem 2” będzie trwała w okresie od dnia 3 kwietnia 2018 roku aż do osiągnięcia liczby 1500 rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 25 kwietnia 2018 roku.
Twoja nagroda to Karnet elektroniczny umożliwiający korzystanie z obiektów sportowych.
Odbierz go i bądź zawsze w formie!
Otrzymaj pierwszy Karnet elektroniczny:

Spełnij wszystkie warunki Promocji „W formie z kontem 2”, a do 14 maja 2018 r. otrzymasz e-mailem informację o przyznaniu pierwszego Karnetu elektronicznego na czerwiec 2018
Wejdź na stronę www.pakietyoksystem.pl/wformiezkontem, wypełnij formularz i aktywuj swój Karnet elektroniczny na pierwszy miesiąc
Otrzymaj kolejne Karnety elektroniczne w następnych 11 miesiącach dzięki aktywnemu korzystaniu z Konta Osobistego w miesiącach maj 2018 - marzec 2019
Karnet elektroniczny to:

bezpłatny dostęp do ok. 3500 obiektów sportowych w całej Polsce 2 razy w tygodniu
możliwość trenowania aż 25 różnych dyscyplin sportu
łatwość korzystania – nie musisz mieć karty członkowskiej, a wejście do obiektu następuje za pomocą Twojego telefonu komórkowego

Zobacz jakie to proste
Sprawdź gdzie w swojej okolicy możesz skorzystać z Karnetu elektronicznego.
Wystarczy kliknąć na wybraną grupę obiektów, aby powiększyć mapę.Pełna lista obieków znajduje się tutaj
Z OK System możesz również korzystać z obiektów, które pobierają opłaty. Ich lista znajduje sie tutaj
W zmieniającym się świecie Twoje Konto Osobiste powinno być jak najtańsze.
Poznaj zalety Konta Optymalnego
 
za prowadzenie rachunku
Konta Optymalnego
za obsługę karty debetowej
dla posiadacza Konta Optymalnego
za wypłaty z bankomatów
własnych Banku oraz sieci Planet Cash w Polsce
zasady
Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami:

W jaki sposób otrzymam potwierdzenie rejestracji w promocji „W formie z kontem 2”?

Potwierdzenie zostało wysłane razem z Twoim linkiem, który umożliwi Ci otworzenie konta w promocji „W formie z kontem 2”. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.

Składałem wniosek o konto i połączenie zostało przerwane. Co zrobić dalej?

Złóż wniosek o konto raz jeszcze, koniecznie używając do tego celu linka, który przesłaliśmy razem z potwierdzeniem rejestracji. Pamiętaj o tym, żeby trafić na stronę Banku, używając tego linka. W innym przypadku, zgodnie z Regulaminem promocji „W formie z kontem 2”, nagroda może nie zostać Ci przyznana.

Bank poprosił mnie o ponowne przesłanie skanu dowodu osobistego. Dlaczego?

Przesłany do weryfikacji skan prawdopodobnie był nie do końca wyraźny lub był ucięty. Przygotuj nowy skan obu stron dowodu, dbając o to, by był on wyraźny i prześlij go ponownie.

Jak składać reklamacje?

Napisz do organizatora promocji „W formie z kontem 2”: kontakt@wformiezkontem2.pl lub na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa. Koniecznie użyj maila, który posłużył do rejestracji w promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem pod numerem 801 321 123 (czynna 24 h, opłata za połączenie według cennika operatora), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej – osobiście w Oddziałach lub Centrali Banku albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku.

Czy mogę założyć kilka kont w Promocji „W formie z kontem 2” i otrzymać Nagrodę kilkukrotnie?

Zgodnie z Regulaminem „W formie z kontem 2” każdy uczestnik może wziąć udział w promocji tylko 1 raz. Również w Banku podając swoje dane możesz otworzyć tylko jedno indywidualne Konto Optymalne.

INFORMACJE PRAWNE
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Organizatorem promocji „W formie z kontem 2” jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: kontakt@wformiezkontem2.pl. Informacje o promocji „W formie z kontem 2”, w tym jej Regulamin, dostępne na stronie www.wformiezkontem2.pl, której administratorem jest Ad Astra Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Otrzymanie nagrody o łącznej wartości 756 zł w postaci 12 miesięcznych karnetów elektronicznych (umożliwiających korzystanie z częstotliwością 2 razy w tygodniu w okresie od 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2019 r. z współpracujących z OK System Polska S.A. obiektów sportowych) ramach Promocji „W formie z kontem 2” („Promocja”) wymaga spełnienia łącznie następujących warunków: (i) zgłoszenia w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.wformiezkontem2.pl w okresie od dnia 03.04.2018 r. do osiągnięcia liczby 1500 rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 25.04.2018 r., (ii) złożenia oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji, (iii) zawarcia z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. („Bank”) za pośrednictwem kuriera Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu („Umowa ramowa”) w zakresie indywidualnego Konta Osobistego wraz z kartą debetową w planie taryfowym Konto Optymalne („Konto Osobiste”) w sposób określony w Regulaminie promocji „W formie z kontem 2” („Regulamin”) w terminie od 03.04.2018 r. do 10.05.2018 r., (iv) otrzymania na Konto Osobiste zdefiniowanych w Regulaminie wpływów w wys. min. 1000 zł w każdym z miesięcy maj 2018 r. - marzec 2019 r., (v) wykonania Transakcji bezgotówkowych kartą debetową wydaną do ww. Konta o łącznej wartości minimum 200 zł w każdym z miesięcy maj 2018 r. - marzec 2019 r., (vi) wykonania min. 1 przelewu za pomocą Aplikacji mobilnej GOmobile w każdym z miesięcy maj 2018 r. - marzec 2019 r., (vii) posiadania Konta Osobistego i karty do tego konta na dzień wydania nagrody.

Promocja „W formie z kontem 2” obowiązuje od dnia 03.04.2018 r. do momentu osiągnięcia liczby 1500 rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 25.04.2018 r. (termin zgłoszenia do Promocji).

Promocja dotyczy tych osób fizycznych - konsumentów, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie był posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku, a przed połączeniem banków BGŻ S.A. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. - w żadnym z tych banków oraz nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji. Konto Osobiste, o którym mowa w Regulaminie promocji „W formie z kontem 2” jest oferowane przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony). Informacje o Koncie Osobistym z planem taryfowym Konto Optymalne, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http://bgzbnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).
Zadzwoń:
Infolinia promocji „W formie z kontem 2” czynna jestw dni robocze w godz. 9.00-17.00
opłata za połączenie wg cennika operatora
zasady